- egzamin teoretyczny (test plus wypracowanie na zadany temat) - trzeba zdobyć co najmniej 70 % punktów. Test oraz wypracowanie mogą obejmować wszystko, co było na treningach EXTENSIO, na zajęciach dodatkowych oraz w materiałach edukacyjnych,

- egzamin praktyczny - prowadzenie treningu plus rozmowa - tutaj nie ma punktów - jest to indywidualna decyzja twórczyni Extensio, która jest egzaminatorem, czy dana osoba jest gotowa do prowadzenia treningów EXTENSIO. Ten egzamin odbywa się w Warszawie i jego koszt nie jest wliczony w całość szkolenia. Kwotę 200 zł uiszcza się bezpośrednio przed egzaminem praktycznym.