Każdy trening jest specjalistycznie opracowany z podziałem na 3 CZĘŚCI i jest dedykowany innym partiom mięśni lub innemu rodzajowi stretchingu.

Każdy trening jest tak skomponowany by wdrożyć ciało w proces rozciągania oraz by zostało ono poddane głebokiemu rozciaganiu w poszanowaniu anatomii, fizjologii i psychiki człowieka.

 

Nierozłacznym elementem każdego treningu jest:

- gradacyjność - stopniowe zwiększanie zakresów
- sposób wchodzenia i schodzenia z pozycji,
- oddech, który stanowi integralną część każdego ćwiczenia,
- zasada trzech powtórzeń
- sposób prowadzenia treningu przez wyszkolonych Instruktorów Extensio.


Treningi EXTENSIO są owocem wileu lat obserwacji oraz doświadczeń i stanowią uniwersalne treningu dla osób, które w zgodzie z sobą chcą wydobyć z ciała oraz psychiki cały ich potencjał nie narażając siebie na utratę zdrowia oraz na jakiekolwiek kontuzje. 

frontsplitsEXTENSIO STRETCHING WORKOUT - SZPAGATY

sidesplitsEXTENSIO STRETCHING WORKOUT - SZNURKI

backEXTENSIO STRETCHING WORKOUT - PLECY

Oferujemy też treningi MIX, jednakże są one improwizacją Instriktorów i nie stnaowią odrębnego treningu. Podczas treningów MIX, które są bardziej ogólnorozwojowe nie osiaga się finalnie pozycji o maksmymalnych zakresach przez wzgląd na brak przedłużonych czasów spędzonych z danych pozycjach oraz przez brak stosoania zasady trzech wariantów danego ćwiczenia. O zasadzie TRZECH powtórzeń uczymy podczas zajęć, warsztatów i szkoleń.