NADCHODZĄCE SZKOLENIA:

kalendarz17 stycznia start - Polska/Warszawa - dołącz do wydarzenia na FB TUTAJ
marzec/kwiecień 2016 - Portugalia/Lizbona - więcej szczegółów wkrótce 

 


Poniżej znajdują informacje dla organizatorów szkolenia

 

"Rozciąganie się lub poddanie się rozciąganiu musi być dobrowolną i świadomą decyzją osoby rozciąganej lub się rozciągającej. To oznacza, że taka osoba nie tylko chce się rozciągać, ale wie również jakie zmiany zajdą w jej ciele oraz psychice w trakcie i po rozciąganiu." - Natalia M.Wojciechowska

Szkolenie EXTENSIO jest szkoleniem ze stretchingu uwzględniającym zestawy ćwiczeń, anatomię, psychologię oraz metodykę nauczania stretchingu. Jest ono przeznaczone zarówno dla obecnych instruktorów stretchingu, jak i dla osób, które dopiero chcą stać się instruktorami stretchingu.
EXTENSIO to metoda oraz treningi stretchingowe cieszące się powodzeniem w kraju i zagranicą i głównym założeniem jest szczególna dbałość o indywidualne potrzeby kursantów oraz obserwację reakcji psychologicznych w ciele i zmiany zachodzące w ciele i psychice.


Szkolenie prowadzi Natalia Maria Wojciechowska - twórczyni Extensio

oraz dr.Mariusz Hrycyna - część poświęcona antomii

- wiek nie jest istotny,

- trzeba być dobrą, dającą dużo od siebie, pozbawioną zawiści i zazdrości, empatyczną osobą,

- należy mieć wcześniejszy kontakt ze stretchingiem jako kursant lub instruktor oraz styczność ze sportem lub/i tańcem,

- należy być osobą już bardzo dobrze rozciągniętą, która przeszła co najmniej jedną kontuzję związaną ze stretchingiem - dlaczego? kontuzje uczą szanowania ciała oraz uczą jak nie doprowadzać do kontuzji oraz jak z niej wychodzić i jak radzić sobie z lękiem po niej. Poza tym wielu kursantów przychodzi z innych zajęć i od instruktorów, którzy ich uszkodzili albo oni sami się uszkodzili i wspólna cecha bycia po kontuzji pomaga zrozumieć psychikę tej osoby. Jeśli Pani nie miała kontuzji - no ok, trudno, ale wówczas musi być Pani bardzo empatyczna,

- należy albo już posiadać albo wyrobić sobie dokument potwierdzający odbycie kursu pierwszej pomocy,

- należy zgłosić się na szkolenie pisząc na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - w mailu zwrotnym osoba zainteresowana otrzyma wszelkie szczegóły

- po dostaniu się na szkolenie i podpisaniu stosownego oświadczenia otrzymuje się materiały edukacyjne (na egzaminie mogą pojawić się pytania z tych materiałów) ,

- należy być obecnym na wszystkich częściach szkolenia,

- szkolenie kończy egzamin teoretyczny i praktyczny,

- do egzaminu praktycznego podchodzi się indywidualnie i może się odbyć dużo później po uczestniczeniu w szkoleniu. Dlaczego? aby oswoić się z tym czego się nauczyło 

Każdego uczestnika szkolenia obowiązuje ten sam program:

17 stycznia - 10.00-15.00 - anatomia i fizjologia pod kątek stretchingu
21 luty - 10.00 - 15.00 - założenia Extensio, przykazania instruktora Extensio, etyka instruktora, metodyka nauczania
20 marca - 10.00 -15.00 - anatomia i fizjologia pod kątem stretchingu cd.
17 kwietnia - 10.00 - 15.00 - rozgrzewka + Extensio Stretching Workout spzagaty
24 kwietnia - 10.00 - 15.00 - Extensio Stretching Workout plecy + sznurki
15 maja - 12.30 - 17.30 - anatomia i fizjologia pod kątem stretchingu cd.
22 maja - 12.30 - 16.00 - Extensio Stretching Dynamic Workout
19 czerwca - 10.00-15.00 - egzaminy

- pomiędzy poszczególnymi częsciami należy być obecnym jako widz lub uczestnik zajęć minimum 30 razy - każdy uczestnik otrzyma książeczkę swoich obecności, którą będzie musiał sukcesywnie uzupełniać.

- nauka z materiałów edukacyjnych otrzymanych drogą poczty elektronicznej,

- egzamin teoretyczny (test plus wypracowanie na zadany temat) - trzeba zdobyć co najmniej 70 % punktów. Test oraz wypracowanie mogą obejmować wszystko, co było na treningach EXTENSIO, na zajęciach dodatkowych oraz w materiałach edukacyjnych,

- egzamin praktyczny - prowadzenie treningu plus rozmowa - tutaj nie ma punktów - jest to indywidualna decyzja twórczyni Extensio, która jest egzaminatorem, czy dana osoba jest gotowa do prowadzenia treningów EXTENSIO. Ten egzamin odbywa się w Warszawie i jego koszt nie jest wliczony w całość szkolenia. Kwotę 200 zł uiszcza się bezpośrednio przed egzaminem praktycznym. 

- dołącza się do grupy na FB Instruktorów Extensio, na której są zamieszczane informacje o ewentualnych zmianach w treningu, do których trzeba się zastosować,

- zostanie wydany certyfikat instruktora Extensio z zastrzeżeniem, że trzeba się pojawiać na treningach EXTENSIO u twórczyni Extensio raz w miesiącu* oraz raz na rok co najmniej 20 kursantów ma wypełnić odpowiednie karty oceny instruktora, które będą sukcesywnie przesyłane,

- niezdany egzamin lub gdy się chce zdać egzamin lepiej - poprawka każdej części to koszt 300 zł. W momencie niezdania egzaminu teoretycznego będzie zaproponowane alternatywne rozwiązanie w formie napisania pracy na wybrany przez twórczynię Extensio temat.

- w momencie jakiejkolwiek skargi na Instruktora Extensio lub informacji z zewnątrz, że treningi nie są prowadzone zgodnie z tym, co było na szkoleniu ( po weryfikacji) licencja może zostać natychmiastowo odebrana,

- należy uczestniczyć w programach doszkalających lub przyjeżdżać na regularne zajęcia/ warsztaty prowadzone przez Natalię M.Wojciechowską lub innego Master Instruktora co najmniej raz na rok – terminy będą podawane drogą poczty elektronicznej, jak również informacja o doszkalaniu czy też specjalnych warsztatach dla instruktorów będzie zamieszczana na grupie FB Instruktorów Extensio

Z certyfikatem Instruktora EXTENSIO:

- ma się prawo do posługiwania się nazwą Instruktor EXTENSIO oraz do oferowania treningów EXTENSIO (wszelkie materiały marketingowe zostaną udostępnione po zdanym egzaminie) w dowolnym miejscu na świecie,

- należy na bieżąco informować gdzie oraz w jakich godzinach prowadzi się zajęcia EXTENSIO abyśmy mogli zamieszczać bieżące informacje na stronie FB oraz www i odpowiednio dbac o promocję naszych Instruktorów,

- nie ma się prawa do szkolenia innych instruktorów - to mogą robić tylko master instruktorzy - a ten tytuł przyznawany jest uznaniowo przez twórczynię EXTENSIO,
- należy stosować się do wskazówek, zmian w treningu oraz uczęszczać na kursy doszkalające (informacje będą przesyłane mailowo),

4500 zł netto
plus koszty dojazdu i noclegów

Mariusz Hrycyna – 1 nocleg
Natalia Maria Wojciechowska – 4 noclegi

* powtórki egzaminów 300 zł każdy egzamin

**cena szkolenia nie obejmuje opłaty za egzamin praktyczny w Warszawie. Kwota 200 zł jest dodatkowo płatna bezposrednio przed egzaminem

Swoje CV, zdjęcia pokazujące sylwetkę, filmik prezentujący możliwości: wyginanie pleców, rozciągnięcie nóg oraz barków, list motywacyjny prosimy wysłać na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Możliwe, że osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu będą poproszone o przyjście na rozmowę z twórczynią EXTENSIO lub trening EXTENSIO